Vapaavuori: Turveveron korotuksen peruminen parantaisi metsähakkeen kilpailukykyä

– Vaikka halpa kivihiili on korvannut metsähaketta paljon lauhdesähköä tuottavissa voimalaitoksissa, on metsähake edelleen kivihiiltä kilpailukykyis

Lue lisääEnergialaitosten kannattavuusselvitykset

  • Esiselvitykset alustavan teknis-taloudellisen kannattavuuden arvioimiseksi

  • Yksityiskohtaiset kannattavuusselvitykset ja tarjouspyynnöt

  • Ympäristövaikutusten arviointi ja avustaminen lupaprosessissa