Bioenergia ry: Energiaomavaraisuuden lisääminen Suomen tavoitteeksi

Bioenergia ry:n puheenjohtaja Esa Lindholmin mukaan energiaomavaraisuuden nostaminen tulisi asettaa Suomen kansalliseksi tavoitteeksi. Omien luonn

Lue lisääBenet palveluksessanne

Benet bioenergiaverkoston monipuolinen ja laaja asiantuntemus mahdollistaa asiakkaan tarpeisiin sopivat kokonaisvaltaiset palvelut sekä haastavienkin projektien menestyksekkään toteuttamisen.

Tarjoamme bioenergian asiantuntijapalveluita energiantuotantoketjun joka vaiheeseen, aina polttoainepotentiaalin kartoituksesta ja kannattavuusselvityksistä sähkön ja lämmön tuotannon suunnitteluun ja toteutukseen saakka.