takaisin

Energiateknologia-alan yritysten kansainvälistymistä edistävä D2B -hanke alkoi

Hermia Oy:ssä alkoi 1.8.2009 osittain ESR-rahoitten D2B-kehittämishanke, jonka tavoitteena on tarjota yrityksille tietoa EU-maiden uusiutuvan energian käytön tavoitteista ja suunnitteilla olevista keinoista tavoitteiden toteuttamiseksi. Hanketta koordinoi Hermia Oy ja siinä ovat kumppaneina Prizztech Oy (Pori), Merinova Oy (Vaasa), Jyväskylä Innovation Oy sekä Benet Oy (Jyväskylä). Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 611 000 €.

EU:n uusiutuvan energian direktiivi asettaa kaikille jäsenmaille sitovat tavoitteet lisätä merkittävästi uusiutuvan energian (UE) käyttöä vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvaa energiaa ovat tuuli-, vesi-, aurinko- ja bioenergia sekä maalämpö. Tällä hetkellä yritykset eivätkä muutkaan tahot tiedä tarkkaan mitä energiamuotoja ja teknologioita hyödyntäen kukin jäsenmaa lisäyksen käytännössä toteuttaa. Käytön lisäys tarkoittaa sitä, että EU:n alueella UE-markkinat kasvavat nykyisestä n. 20 miljardista eurosta n. 50 miljardiin euroon.

”D2B - Uusiutuvan energian kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen energiateknologia-alan yrityksissä” -projektin avulla yrityksille luodaan paremmat mahdollisuudet saada tietoa kehittyvistä UE-markkinoista ja siitä millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia Euroopassa avautuu. Projektin aikana yrityksiä kannustetaan tunnistamaan ja tarttumaan näihin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Projektin aikana kartoitetaan EU27-maiden uusiutuvan energian käytön tavoitteet ja tiedossa olevat keinot tavoitteiden toteuttamiseksi. Tiedon hankkimisessa auttaa projektin aikana luotava kansainvälinen kumppanuusverkosto. Tavoitteena on, että kumppanuusverkosto kattaa lähes koko EU:n alueen ja että sen toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen.

Yritykset pyritään saamaan aktiivisesti mukaan projektiin järjestämällä säännöllisesti sekä alueellisia että toimialakohtaisia (mm. tuuli, aurinko, kattilateknologia, bioenergia) yritysryhmien worshopeja. Workshopeissa yritykset pääsevät vaikuttamaan kartoitusten sisältöön ja tutkittaviin kohdemaihin sekä kerrotaan kartoitusten tuloksista. Eri maiden uusiutuvan energian lisäämissuunnitelmista kerrotaan myös projektin järjestämissä seminaareissa, workshopeissa ja muissa tapahtumissa.

Hankkeen toiminnassa hyödynnetään myös muiden hankkeiden tuloksia (esim. Länsi-Suomen uusiutuvan energian teknologiayritykset -verkostot ja ketjut –projekti) ja muuta jo olemassa olevaa tietoa. Hanke tukee Energiateknologiaklusterin kansainvälistymistä.

Projektipäällikkönä toimii kehityspäällikkö Paula Hakola,

Benetin osuudesta vastaa Dan Asplund
dan.asplund@benet.fi

2.10.2009


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>