takaisin

Biomassapolttoaineet merkittävää liiketoimintaa Keski-Suomessa

Benet Oy selvitti työ- ja elinkeinoministeriön toimesta biomassaliiketoiminnan tilannetta Keski-Suomessa. Metsähakkeen käyttö kehittyy kiihtyvällä vauhdilla ja se on jo noin 1,5 terawattituntia. Vaikka kaikkien jakeiden kehitys on suotuisaa, on erityisesti pienpuun käytön räjähdysmäinen lisäys merkillepantavaa. Pienpuuta korjattiin 160 000 kiintokuutiota vuonna 2009, joka on nelinkertainen määrä vuoteen 2008 verrattuna. Paikalliset polttoaineet, kuten puu ja turve ovat merkittävää liiketoimintaa Keski-Suomessa. Energiantuotantoketju paikallisilla polttoaineilla työllistää n. 1350 henkilötyövuotta ja on liikevaihdoltaan yli 230 miljoonaa euroa.

Kilpailun puuraaka-aineesta oletetaan kiristyvän, mikä tulee nostamaan hintoja. Parhaiten kannattavat ja siten tavoitelluimmat paikat energiatuotannon arvoketjussa ovat hankinta ja energiantuotanto. Yritykset pyrkivät pääsemään näille arvoketjun paikoilleesimerkiksi yritysten yhteistyön kautta. Lisäksi toimintamallit kehittyvät esimerkiksi uusien yhteisyritysten kautta, joita kentälle onkin jo tullut, sekä polttoaineen toimitussopimusten pidentymisten kautta, mikä turvaa jatkuvuutta ja ennustettavuutta.

Selvitys työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla

10.2.2011


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>