takaisin

Biomassojen kestävässä käytössä monia liiketoimintamahdollisuuksia

Benet Oy selvitti osana BIOCLUS -hanketta millaisia uusia ja vahvistuvia liiketoimintamahdollisuuksia biomassojen käytössä on löydettävissä Keski-Suomessa. Mahdollisuuksia tarkasteltiin sekä bioenergian että uusien kemikaalien ja materiaalien näkökulmasta. Biomassaan pohjautuva energiantuotanto ja uudet tuotteet tarjoavat nyt ja tulevaisuudessa merkittäviä mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan.

Taloudellisesti tärkein biomassa on puu, jonka eri ainesosista voidaan valmistaa perinteisten tuotteiden ohella hyvin monipuolisesti uusia energiatuotteita, materiaaleja ja kemikaaleja. Näiden tarjoamat uudet liiketoimintamahdollisuudet ovat etenkin metsäteollisuudelle ensisijaisen tärkeitä. Uusi liiketoiminta keskittyy osaltaan suuriin kemiallisen metsäteollisuuden yrityksiin, mutta tarjoaa mahdollisuuksia myös mm. energia- ja polttoaineyrityksille sekä puutuote-, rakennus-, kemian-, elintarvike-, ja lääketeollisuudelle. Mahdollisuuksia on myös pk-sektorin yrityksille sekä uusille teollisuuden ja t&k -palveluille.

 

alt

Puun monet mahdollisuudet (Kuva Metsäteollisuus ry)

Bioenergiassa suurta potentiaalia

Keski-Suomen merkittävimmät mahdollisuudet uudessa ja vahvistuvassa biomassoihin pohjautuvassa liiketoiminnassa liittyvät bioenergiaan. Työllistävää vaikutusta tulee erityisesti suurten puu- ja turvemäärien korjuusta ja kuljetuksesta. Bioenergian uusia mahdollisuuksia tarkasteltiin maakunnallisen 4 TWh:n lisäystavoitteen valossa, sekä potentiaalisiksi arvioitujen energia- ja polttoainetuotteiden ja mahdollisten fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamisen kautta.

Suurimmat lähivuosien mahdollisuudet maakunnassa liittyvät metsähakkeen ja turpeen käyttöön lämpö- ja voimalaitosten polttoaineena sekä Äänekoskelle kaavailtuun suuren kokoluokan biodieselin tuotantolaitokseen. Selviä mahdollisuuksia on myös lämmitysöljyn korvaamisessa pelleteillä. Pienempiä mutta realistisia mahdollisuuksia on syöttötariffien ja kehittyvän teknologian myötä pienen kokoluokan puuhun ja biokaasuun pohjautuvassa CHP-sähkön tuotannossa, sekä pienen kokoluokan jätepohjaisen bioetanolin tuotannossa.

Vastaavasti suurempia mahdollisuuksia löytyy pyrolyysiöljyn, suuren kokoluokan puupohjaisen bioetanolin, sekä torrefioidun ja pelletöidyn biomassan tuotannossa. Kuitenkaan teknologia ei näissä ole vielä täysin kaupallisesti kypsää, eikä mahdollisia tuotannollisia toimijoita ole näihin tiedossa. Kuitenkin mm. maakunnassa toimivat metsäyhtiöt sekä energia- ja polttoaineyhtiöt ovat tässä potentiaalisia toimijoita.

Uudet biopohjaiset kemikaalit ja materiaalit

Etenkin metsäteollisuuden integraateissa piilee suuri mahdollisuus tuottaa synergia- ja mittakaavaetujen avulla uusia tuotteita kilpailukykyiseen hintaan. Uutta liiketoimintaa integraatteihin voi syntyä myös erikoisosaamista omaavien yhteistyöyritysten kautta. Myös maakunnan muille aloille, kuten puutuoteteollisuudelle on uusissa tuotteissa selkeitä mahdollisuuksia. Raaka-aineita uusien biopohjaisten tuotteiden valmistukseen maakunnassa on etenkin puussa ja turpeessa, sekä pienemmissä määrin myös peltobiomassoissa ja jätteissä.

Lue tiedote:  "Biomassojen kestävässä käytössä monia liiketoimintamahdollisuuksia"

Katso koko raportti "Selvitys biomassan kestävän käytön uusista liiketoimintamahdollisuuksista Keski-Suomessa" 

7.8.2012


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>