takaisin

Tutkimus: Suomella kirittävää uusiutuvan energian maailmanmarkkinoilla – kasvuun omilla vahvuusalueilla

Uusiutuvan energian ala on Suomessa hajanainen niin yrityspuolella kuin valtion ohjauksessakin. Suomella on monia alan kansainvälisessä liiketoiminnassa tarvittavia vahvuuksia, mutta kuitenkin vain yksittäisiä alalla menestyneitä yrityksiä.

 

Tällaiseen arvioon tulee tutkimus, joka tarkastelee Suomen mahdollisuuksia uusiutuvan energian kansainvälisessä liiketoiminnassa. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman tutkimuksen ovat toteuttaneet VTT ja Etlatieto Oy.

 

Tutkimuksen mukaan Suomen vahvuuksia ovat muun muassa kehittynyt innovaatiojärjestelmä, bioenergian huippuosaaminen sekä monipuolinen tutkimus ja kehitys. Osaaminen on Suomessa alan kokonaisuuteen verrattuna kuitenkin suhteellisen kapea-alaista. Patentti- ja vientitilastojen perusteella Suomi on voimakkaimmin kasvavilla aurinko- ja tuulienergian markkinoilla selvästi edelläkävijämaita jäljessä. Uusiutuvan energian alalla ei myöskään ole yrityksiä, jotka olisivat kolme vuotta peräkkäin kyenneet kymmenen prosentin liikevaihdon kasvuun.

 

Tutkimuksessa arvioidaan, että uusiutuvan energian liiketoiminnan kasvu perustuu jatkossakin Suomen vahvojen alojen hyödyntämiseen ja uudistumiseen. Bioenergia-alalla on useita potentiaalisia, metsäsektoriin liittyviä kasvavia liiketoiminta-alueita. Suomi on kymmenen suurimman viejän joukossa kattilavoimaloissa, moottorivoimaloissa ja staattisissa muuttajissa, jotka soveltuvat sekä uusiutuvien että uusiutumattomien energiamuotojen käyttöön.

 

Älykkäiden sähköverkkojen kehittäminen uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviksi on tutkijoiden mukaan yksi merkittävä alue, jolla suomalaisyrityksillä on mahdollisuuksia kasvaa. Myös kokemus sähkön ja lämmön yhteistuotannosta saattaisi tarjota kaupallista potentiaalia kansainvälisillä markkinoilla.

 

Suuntautuminen nykyistä kokonaisvaltaisempien uusiutuvien energiatekniikoiden ja -palveluiden yhteisiin konsepteihin ja niihin perustuviin järjestelmätoimituksiin lisäisi todennäköisesti yritysten menestymismahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

 

Tutkimuksen keskeinen suositus on uusiutuvien energiateknologioiden pilotoinnin, prototyyppien sekä täyden mittakaavan demonstraatiolaitosten kehittäminen, tarvittaessa myös vientimarkkinoilla.

 

Tutkimus on luettavissa osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

 

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Seppo Kangaspunta, TEM, puh. 050 369 7605

tutkimuskoordinaattori Torsti Loikkanen, VTT, puh. 020 722 4250

vanhempi tutkija Johanna Kohl, VTT, puh. 040 147 9414

29.8.2012


Benet Oy palkkaa energianeuvojan

Benet Oy hakee työsuhteeseen uusiutuvan energian osaajaaBenet on riippumaton energia-alan asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluita talouden ja ympäristön kannalta

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>