takaisin

Häkämies kutsuu pohtimaan puhtaan energian mahdollisuuksia

Mitkä ovat kotimaisen energiantuotannon mahdollisuudet ja pullonkaulat? Mitkä ovat Puhdas energia -ohjelman tärkeimmät tavoitteet? Kenellä on ensisijainen vastuu viedä kehitystä ja eri tavoitteita eteenpäin?

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies käynnisti kesällä puhtaan energian ohjelman valmistelun. Ohjelman tavoitteena on vastata ympäristönsuojelun ja talouden haasteisiin. Puhtaan energian ohjelman tavoitteet käsitellään jo ensi talven aikana hallituksessa ja eduskunnassa osana ilmasto- ja energiastrategian uudistamista.

Valmistelutyön tueksi verkossa avautuu tänään 11.9.2012 ideoita keräävä ja arvioiva aivoriihi osoitteessa: www.fountainpark.fi/puhdasenergia. Sen avulla kerätään kansalaisten, yritysten ja hallinnon näkemyksiä ohjelman tavoitteista.

Puhtaan energian ohjelman päämääränä on pienentää kasvihuonekaasupäästöjä, luoda työpaikkoja ja tasapainottaa vaihtotasetta. Toimenpiteinä tässä voivat olla esimerkiksi biopolttoaineiden lisääminen liikenteessä, öljylämmityksen vähentäminen, kiinteistökohtaiset ratkaisut lisäämään energiaomavaraisuutta, tuulivoiman tuotannon lisääminen, ydinvoiman lisärakentaminen suunnitelmien mukaan, sähköautojen määrän lisääminen, energiatehokkuuden kehittäminen, suoran sähkölämmityksen vähentäminen, fossiilisten polttoaineiden korvaaminen bioratkaisuilla yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa, sähkön varastointia ja älykkäitä sähköverkkoja kehitetään. Verkkoaivoriihessä voi arvioida näiden toimien merkitystä Puhdas energia -ohjelman toteutuksen kannalta.

Taustatietoa puhtaan energian ohjelmasta on verkossa osoitteessa: www.tem.fi/peo

Lisätiedot:
strateginen johtaja Mari Pantsar-Kallio, TEM, puh. 050 396 0925 (Cleantech-ohjelma) elinkeinoministeri Häkämiehen erityisavustaja Pete Pokkinen, puh. 040 756 7180

 

11.9.2012


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>