takaisin

Uusia teknologisia ja logistisia ratkaisuja metsähakkeen hankintaan; Metlan johtama ja laajaa asiantuntemusta hyödyntävä EU-hanke käynnistyy


Metsäntutkimuslaitos (Metla) yhteistyökumppaneineen käynnistää mittavan EU:n 7. puiteohjelman rahoittaman metsäenergia-alan tutkimus- ja innovaatiohankkeen. INFRES- ”Innovative and effective technology and logistics for forest residual biomass supply in the EU” -projektissa metsäenergia-alan johtavat tutkimuslaitokset kehittävät yhdessä alan teknologiayritysten kanssa innovatiivista teknologiaa ja logistiikkaa metsäbiomassan toimitusketjuihin Euroopassa. Tavoitteena on parantaa metsäenergian kilpailukykyä vähentämällä fossiilisen energian kulutusta ja toimituksissa tapahtuvaa materiaalihävikkiä.

EU:n uusiutuvan energian tavoiteohjelman haasteena on saada olemassa oleva metsäbiomassa liikkeelle kilpailukykyisesti ja kestävällä tavalla. INFRES-hanke pyrkii kiihdyttämään metsäbiomassojen hankinnan teknistä kehitystä ja uusien innovaatioiden syntymistä sekä viemään kehitetyt ratkaisut nopeasti alan yritysten käyttöön.

Konkreettisia kehittämistoimia

Uusiutuvan energian käytön lisäämistä koskevat tavoite, koko EU:n tasolla 20 prosentin osuus energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä, on suuri haaste. Pelkät tutkimushankkeet eivät enää tue riittävästi näin mittavan tavoitteen saavuttamista, minkä vuoksi EU:n tutkimusrahoitusta on ohjattu innovaatio- ja demonstraatiohankkeiden suuntaan.

Nyt käynnistyvä tutkimushanke keskittyy konkreettisten koneiden, hakkuulaitteiden, kuljetusvälineiden ja näitä ohjaavien tietojärjestelmien kehittämiseen. Työkoneisiin tuodaan polttoainetta säästävää hybriditekniikkaa, hakeautoihin kehitetään kuljetustaloutta parantavia kuormatilaratkaisuja sekä toiminnan ohjaukseen älykkäitä ohjausjärjestelmiä. Lisäksi kehitettyjen teknologioiden toimivuutta ja ympäristövaikutuksia arvioidaan osana kokonaista metsäenergian toimitusketjua.

Metlan johtamassa hankekonsortiossa on mukana 23 partneria kahdeksasta Euroopan maasta. Yhdeksän tutkimuslaitoksen lisäksi mukana on 14 pk-yritystä. Pk-yritysten joukossa on sekä korjuuteknologiaa, hakkureita ja kuljetuskalustoa valmistavia yrityksiä, korjuuyrittäjiä ja ITC -yrityksiä. Suomesta hankkeessa on Metlan lisäksi VTT, Euroopan metsäinstituutti, Kesla, Antti Ranta Oy ja Ecomond Oy. Hankkeen valmistelua rahoitti Pohjois-Karjalan Osaamiskeskuksen energiateknologiaohjelma. Hankkeen kesto on kolme vuotta ja kokonaisbudjetti noin 4,2 miljoonaa euroa.

Hanke on osa Metlan ja VTT:n vuoden alussa käynnistämää viisivuotista ForestEnergy2020 -tutkimusohjelmaa, jossa työskentelee noin 100 tutkijaa kattaen koko metsäenergian arvoketjun.

Lisätietoja:

  • Professori Antti Asikainen, Metla, p. 029 532 3250, antti.asikainen(a)metla.fi
  • Tutkija Johanna Routa, Metla, p. 029 532 5045, johanna.routa(a)metla.fi
  • Johtava tutkija Eija Alakangas , VTT, p. 0400 542 454, eija.alakangas(a)vtt.fi
  • ForestEnergy2020 -tutkimusohjelma

11.9.2012


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>