takaisin

Gasum julkisti 100 000 euron innovaatiokilpailun

Energiayhtiö Gasum käynnistää avoimen innovaatiokilpailun, joka haastaa ideoimaan ilmanlaatua parantavia, uusia luonnonkaasuratkaisuja. Tavoitteena on löytää pitkälle vietyjä ja kaupallista potentiaalia omaavia ehdotuksia. Kesäkuussa 2013 ratkeavan kilpailun voittajalla on mahdollisuus saada jopa 100 000 euron innovaatiopalkinto. Ilmansaasteet aiheuttavat Suomessa lähes 2000 ihmisen ennenaikaisen kuoleman vuosittain.

Ilmansaasteet lyhentävät elinikää EU-maissa jo keskimäärin 8 kuukaudella (lähde: Euroopan Ympäristökeskus EEA 24.9.2012). Suomessakin ilmansaasteet aiheuttavat lähes 2 000 ihmisen ennenaikaisen kuoleman vuosittain. Terveydelle haitallisia ilmansaasteita ovat mm. rikkidioksidi, typen oksidit ja pienhiukkaset, joita syntyy auto- ja meriliikenteestä, teollisuuden prosesseista sekä sähkön- ja lämmöntuotannosta.

Energiapäätöksillä vaikutetaan myös ilmanlaatuun

"Jo miljoonat eurooppalaiset kaupunkilaiset elävät alueilla, joissa ilmanlaadulle ihmisten terveyden suojelemiseksi asetetut raja-arvot ylittyvät. Esimerkiksi Helsingin ilmanlaatua voitaisiin merkittävästi parantaa korvaamalla kivihiilen käyttöä luonnonkaasulla ja kannustamalla ihmisiä kaasuautoiluun”, Gasumin toimitusjohtajaAntero Jännes sanoo.

”Bio- ja maakaasu tarjoavat paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi ja ne voivat auttaa merkittävästi myös Suomen kansallisten päästötavoitteiden saavuttamista. Luonnonkaasut tuovat Suomen energia-alalle myös huomattavia tehokkuus-, ympäristö- ja kotimaisuusetuja.”

”Hyvän ilman lintu -kilpailulla haemme pitkälle vietyjä, kaupallista potentiaalia omaavia ehdotuksia luonnonkaasujen ja kaasuverkoston uudenlaisesta käytöstä. Odotamme erityisesti teknisen alan opiskelijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden ehdotuksia, mutta uskomme saavamme myös kaasun käyttäjiltä hyviä, uusia ideoita. Nyt kannattaa osallistua, sillä paras idea palkitaan reilusti”, kommentoi Antero Jännes.

Arvovaltainen haaste myös cleantech-alalle

Kilpailun arviointiraatiin kuuluvat Gasumin hallintoneuvoston puheenjohtaja, vuorineuvos Jorma Eloranta, liiketaloustieteen professori Alf Rehn (Åbo Akademi), Ilkka Herlin (BSAG, Baltic Sea Action Group), professori Peter Lund (Aalto-yliopisto), tutkija Tuuli Kaskinen (Demos Helsinki) sekä Gasumin edustajina toimitusjohtaja Antero Jännes, johtaja Christer Paltschik ja teknologiapäällikkö Sari Siitonen.

”Suomen hyvinvointi riippuu keskeisesti innovointikyvystämme. Ympäristöteknologia eli cleantech-ala on tämän mahdollisuutemme ytimessä. Meillä on paljon alan start up -yrityksiä sekä tutkimus- ja kehitystyötä, mutta teknisten ratkaisujen kaupallistaminen todellisiksi innovaatioiksi on heikkoutemme. Tämä kilpailu edistää kykyämme tuottaa uusia innovaatiota ja kaupallistaa niitä”, raadin puheenjohtajana toimiva Jorma Eloranta sanoo.

Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailu lyhyesti

-  Energiayhtiö Gasumin kilpailu ilmanlaatua parantavien, uusien luonnonkaasuratkaisujen tuottamiseksi ja kaasuverkoston uudenlaisten käyttötarkoitusten löytämiseksi. 

-  Kilpailu alkaa 23.10.2012 ja päättyy 4.6.2013 voittajan julkistamiseen.

-  Kilpailun vaiheet: ilmoittautuminen ja ideoiden jättäminen 23.10. - 31.12. välisenä aikana, jonka jälkeen esikarsinta ja tulosten ilmoittaminen osallistujille 31.1.2013 mennessä. Ideoiden syventämisvaiheen ja loppuarvioinnin jälkeen voittaja/voittajat julkistetaan 4.6.2013. Lisätietoa vaiheista kilpailusäännöissä.

-  Kilpailu on avoin kaikille (pois lukien Gasumin henkilöstö perheineen).

-  Kilpailun palkintoina jaetaan jopa 100 000 euroa 1 - 3 parhaalle idealle.

Lisätietoja kilpailusta: 

Gasum Oy
Antero Jännes, toimitusjohtaja, p. 020 44 78600, 
antero.jannes(a)gasum.fi

Sari Siitonen, teknologiapäällikkö, p. 020 44 78606, 
sari.siitonen(a)gasum.fi

19.10.2012


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>