takaisin

Hanasaaren voimalaitoksella palaa nyt myös pelletti

Helsingin Energian kehitysohjelma etenee

Helsingin Energia on aloittanut kehitysohjelmansa mukaisesti puupellettien koepolton Hanasaaren voimalaitoksella. Kokeiden kautta valmistaudutaan vuonna 2014 alkavaan jatkuvaan biopolttoaineen seospolttoon Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla.

Biopolttoaineen määrän lisääminen on osa Helsingin Energian kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, jossa 2020-luvulle kestävässä vaiheessa päästöjä vähennetään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta sekä lisätään uusiutuvan energian osuutta energianhankinnasta 20 prosenttiin.

- Viemme kehitysohjelmaamme eteenpäin useissa konkreettisissa hankkeissa ja valmistelemme parhaillaan mittavia investointeja uusiutuvan energian lisäämiseksi. Teemme myös tutkimus- ja kehitystyötä, jonka tavoitteena on löytää toimivimmat tulevaisuuden energiaratkaisut, kertoo Helsingin Energian toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Koepoltolla tietoa pelletinpolton päästöistä ja käyttäytymisestä suuren laitoksen polttoprosessissa 

Pellettien koepolton avulla selvitetään, kuinka suuri osuus voimalaitoksen polttamasta kivihiilestä on mahdollista korvata puupelletillä ilman suurempia muutoksia jauhimiin tai polttimiin. Koepolttoa varten Hanasaaren voimalaitosalueelle on rakennettu 26 metriä korkea siilo, josta pelletit voidaan syöttää hallitusti polttoprosessiin. 

Kokeessa syötetään pellettiä kivihiilen joukkoon jauhettavaksi ja poltettavaksi nykyisillä laitteilla. Tavoitteena on löytää voimalaitoksen toiminnan kannalta paras seossuhde 5-10 prosentin välillä. Koepolton aikana mitataan myös pelletin polton vaikutuksia päästöihin ja prosessissa syntyviin tuhkiin ja muihin lopputuotteisiin.

- On mielenkiintoista nähdä, miten pelletti-hiiliseoksen jauhatus käytännössä sujuu. Jauhautumisen onnistuminen vaikuttaa sekä palamiseen että tuhkan laatuun, sanoo voimalaitospäällikkö Jarmo Hagström.

Polttokokeet tehdään lokakuun 2012 ja huhtikuun 2013 välisenä aikana. Niistä ei aiheudu lisämelua voimalaitosalueen ulkopuolelle. Pelletin käsittelyjärjestelmät on rakennettu siten, että pölyn leviäminen laitteistojen ulkopuolelle on estetty. 

Polttokokeen pelletit toimittaa Vapo Oy ja kokeessa käytettävä pelletti on kotimaista. Pelletti toimitetaan laitosalueelle säiliöautoilla, joista pelletit puretaan paineilman avulla pellettisiiloon. Kuljetuksia voimalaitokselle tulee tämän vuoden aikana alle 20 rekka-autollista.


8.11.2012


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>