takaisin

Fortum investoi uuteen biopolttoaineita käyttävään laitokseen Tukholmassa 20.12.2012 18:00 EET

Fortumin Tukholman kaupungin kanssa omistama tytäryhtiö Fortum Värme on
päättänyt investoida uuteen biopolttoaineita hyödyntävään sähkön- ja lämmön

yhteistuotantolaitokseen Tukholman Värtanilla. Investoinnin arvo on noin 500
miljoonaa euroa, ja se sisältyy Fortumin tämänhetkiseen
käyttöomaisuusinvestointien ennusteeseen. Uusi laitos korvaa osan nykyisestä
lämmöntuotannosta ja toimii edullisemmalla biopolttoainevaihtoehdolla. Laitos
lisää Fortum Värmen sähköntuotantoa noin kolmanneksella. Uuden laitoksen
rakentaminen alkaa heti, ja sen on suunniteltu valmistuvan tuotantokäyttöön
vuonna 2016.

Fortum Värme toimittaa sähköä ja lämpöä Tukholman alueelle. Värmen vuosittainen
tuotanto on noin 8 300 gigawattituntia (GWh) lämpöä, 400 GWh kaukokylmää ja 1
500 GWh sähköä. Uuden CHP-laitoksen tuotantokapasiteetti on noin 280 megawattia
(MW) lämpöä ja 130 MW sähköä. Laitoksen vuosituotannon arvioidaan olevan noin 1
700 GWh lämpöä ja 750 GWh sähköä. Lämmöntuotanto vastaa noin 190 000
keskikokoisen, ruotsalaisen kotitalouden vuosittaista lämmönkulutusta.

Rakennettava uusi CHP-laitos yhdistetään Tukholman eteläisen keskusta-alueen
kaukolämpöverkkoon. Kehittyneen lämpökattilatekniikan ansiosta laitoksella
voidaan käyttää monipuolisesti kiinteitä biopolttoaineita ja vähentää
fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi. Uusi laitos käyttää
polttoaineenaan metsäbiomassaa. Bioenergian osuus Värtanin laitoksen
polttoainekäytössä kasvaa nykyisestä 45 %:sta jopa 70 %:iin uuden laitoksen
valmistuttua. Investointi täyttää Fortumin kannattavuuskriteerit hyvin ja sopii
myös yhtiön strategiaan, sillä se mahdollistaa halvempien ja kestävämpien
polttoaineiden käyttämisen.

"Kaukolämmöllä on Tukholmassa vahva asema ja uudella investoinnilla vahvistamme
alueen energiantuotantoa. Investointi sopii myös Fortumin strategiaan, jossa
sähkön ja lämmön yhteistuotannolla on keskeinen rooli. CHP-teknologian ansiosta
resurssitehokkuus paranee, koska yhteistuotannossa jopa 90 prosenttia
polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan hyödynnettyä. Biopolttoaineisiin
perustuvan uuden laitoksen välittömät ja välilliset ympäristöhyödyt ovat
merkittävät: globaalit hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 650 000 tonnia
vuodessa", sanoo Fortumin Ruotsin lämpöliiketoiminnan, Fortum Värmen
toimitusjohtaja Anders Egelrud.

Fortumin tavoitteena on ilmastoneutraali kaukolämmöntuotanto Tukholman
alueella. Värtanin uuden laitoksen lisäksi Fortum rakentaa Ruotsiin parhaillaan
uutta jätettä polttoaineenaan käyttävää yksikköä Bristan CHP-laitokselle
Pohjois-Tukholmaan. Bristan uuden yksikön arvioidaan valmistuvan
tuotantokäyttöön vuonna 2013.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Per Langer, Heat-divisioonan johtaja, Fortum, puh. +46 8 6718383
Anders Egelrud, toimitusjohtaja, AB Fortum Värme, tel. +46 8 671 7360
Sophie Jolly, johtaja, sijoittajasuhteet, Fortum, puh. +358 10 45 32552


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

20.12.2012


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>