takaisin

Bioenergiantuotanto voi parantaa maatilan toimintaedellytyksiä

DI, YTM Suvi Huttusen yhteiskuntapolitiikan väitöskirja ”Sustainability and meanings of farm-based bioenergy production in rural Finland” (Maatilaperustaisen bioenergiantuotannon merkitykset ja kestävä kehitys) tarkistustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Terry Marsden (Cardiff University) ja kustoksena professori Marja Järvelä.

Bioenergiantuotannosta on tullut varteenotettava lisä maatilan toimintaan. Näin havaitsi Suvi Huttunen väitöstutkimuksessaan, jossa hän tarkasteli maatilayrittämiseen kytkeytyvää bioenergiatuotantoa tiloilla. Tutkimus kohdistui biokaasun ja biodieselin tuotantoon sekä lähinnä metsähakkeen hyödyntämiseen perustuvaan lämpöyrittäjyyteen.

Bioenergiantuotanto sopii maatiloille, koska sen avulla voidaan hyödyntää muuten vajaakäytölle jääviä biomassoja, kuten lantaa, kasvijätteitä tai metsien harvennuspuita.

Bioenergiantuotanto on tiloille yksi keino vastata maatalouden muutokseen ja säilyttää tilan toiminta kannattavana. Bonuksena se tarjoaa uutta tietotaitoa sekä verkostoitumisen mahdollisuuksia. Näin bioenergiantuotanto voi osaltaan elävöittää maaseutua ja lisätä toimeliaisuutta myös pienemmillä tiloilla.

Toisaalta bioenergiantuotanto ei ole ongelmatonta. Se on vaatinut viljelijöiltä paljon harrastuneisuutta, lisätyötä ja taloudellisen riskin ottoa. Myöskään viranomaiset eivät ole aina olleet perillä uuteen toimintaan liittyvistä vaatimuksista.

- Bioenergia on keskeisessä asemassa Suomen energiapolitiikassa. Maatilojen näkökulmasta poliittinen tahtotila ei kuitenkaan ulotu heille asti. Ajankohtainen esimerkki tästä on sähkön syöttötariffin rajaaminen pois maatilamittakaavan laitoksilta, Huttunen kertoo.

Tulevaisuudessa olisikin hyvä ottaa laajempi näkökulma energiapolitiikkaan ja miettiä sitä myös maaseudun kehittämisen kannalta. Maaseudun kannalta voisi olla parempi, jos maatiloilla itse tuotettaisiin pienemmässä mittakaavassa energiaa sen sijaan että raaka-aineet kuljetetaan suuremmille laitoksille. Näin tilat olisivat aktiivisesti toiminnassa mukana ja hyödyt näkyisivät paikallisesti muutenkin kuin rahallisesti.

 

Lisätietoja:

Suvi Huttunen, puh. 040 350 7484, suvi.huttunen@ymparisto.fi

Viestintävastaava Liisa Harjula, puh. 050 310 9972, tiedotus@jyu.fi

Suvi Huttunen kirjoitti ylioppilaaksi Sysmän yhteiskoulun lukiosta 1997. Hän valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 2002 ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2004. Hän on toiminut erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä Jyväskylän yliopistossa useiden vuosien ajan. Lisäksi hän on toiminut yhteiskuntaopin opettajana lukiossa. Vuodesta 2011 hän on toiminut tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 458. ISSN 0075-4625, ISBN 978-951-39-5027-9. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. (014) 260 3487, myynti@library.jyu.fi.

19.2.2013


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>