takaisin

NER300 -ohjelman toinen hakukierros käynnissä toukokuun loppuun

Euroopan komissio julkaisi 3.4.2013 hakuperusteet innovatiivisten uusiutuvia energialähteitä (RES) hyödyntävien hankkeiden sekä hiilen talteenottoa ja varastointia (CCS) koskevien kaupallisten demonstraatiolaitosten rahoittamiseksi. NER300 rahoitus voi kattaa 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

 

Rahoitusta hakevien hankkeiden tulee jättää hakemuksensa 31.5.2013 mennessä kansalliselle viranomaiselle, joka Suomessa on työ- ja elinkeinoministeriö. TEM toivoo, että hakuun osallistumista harkitsevat yritykset ottaisivat yhteyttä ministeriöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

 

Ministeriön on 3.7.2013 mennessä arvioitava hankkeet ja toimitettava valitsemansa, kriteerit täyttävät hakemukset Euroopan investointipankille (EIP) arvioitavaksi ja edelleen lähetettäväksi Euroopan komissiolle.

 

Ohjeellinen aikataulu on, että EIP antaa omat arvionsa noin 12 kuukauden kuluessa haun avaamisesta eli huhtikuussa 2014. Jäsenvaltiot osallistuvat hankkeiden valintaprosessiin komission ilmastomuutoskomiteassa antamalla lausunnon EIP:n valinnoista.

 

Komissio arvioi toisen kierroksen rahoituspäätösten ratkeavan kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Rahoitettavien laitosten käyttöönoton tulisi tapahtua neljän vuoden sisällä päätöksestä eli vuoden 2018 puoliväliin mennessä. Rahoituspäätösten tarkka aikataulu riippuu kuitenkin hakemusten määrästä.

 

NER300 -ohjelman ensimmäisellä kierroksella rahoitusta myönnettiin yhteensä 1,2 miljardia euroa 23 uusiutuvan energian hankkeelle. Suomesta rahoitusta sai Vapon biojalostamohanke Kemin Ajokseen. Sen tuen suuruus oli 88 miljoonaa euroa. Yhtään CCS-hanketta ei kierroksella rahoitettu.

 

Tässä toisessa haussa komissio jakaa hankkeisiin noin 800 miljoonaa euroa. Summasta 300 miljoonaa on ensimmäisellä kierroksella jakamatta jääneitä varoja ja 500 miljoonaa päästöoikeuksien myynnistä saatavia tuloja. Ohjelmaa varten osoitettiin 300 miljoonan päästöoikeuden varanto, joista jäljellä olevien 100 miljoonan päästöoikeuden arvo on nykyhinnoilla tuo noin 500 miljoonaa euroa.

 

Hakuohjeet, lomakkeet ym. tiedot ovat saatavilla Euroopan komission kotisivuilta:ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

 

Lisätiedot:

yli-insinööri Jukka Saarinen, puh. 029 506 4806

5.4.2013


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>