takaisin

Renewa toimittaa biokattilalaitoksen Mariestadiin

enewa toimittaa biokattilalaitoksen Mariestad RuotsiPaikallisen bioenergian asiantuntija Renewa Oy ja Katrinefors Kraftvärme Ab ovat allekirjoittaneet sopimuksen lämpöteholtaan 28 MW:n biokattilalaitoksesta.

Renewa toimittaa biokattilalaitoksen yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon Metsä Tissuen paperitehtaalle Mariestadiin Ruotsiin. Kattilalaitos tuottaa prosessihöyryä Metsä Tissuen paperitehtaan käyttöön, höyryä sähköntuotantoa varten ja lämpöä Etelä-Ruotsissa Vänernin itärannalla sijaitsevan Mariestadin kaupungin kaukolämpöverkkoon.

”Laitoksen polttotekniikka perustuu leijupetiteknologiaan, joka mahdollistaa vaihtelevalaatuisten polttoaineiden käytön energiantuotannossa alhaisin päästöin. Kattilassa käytetään polttoaineena Metsä-Tissuen paperitehtaassa sivutuotteena syntyvää lietettä ja metsähaketta sekä purkupuuta. Tuotannossa syntyvien sivutuotteiden ja purkupuun käyttö vähentää uusiutumattomien energialähteiden käyttöä. Uusi laitos tuottaa pääosan Mariestadin tarvitsemasta kaukolämpöenergiasta”, kertoo Johan Nilsson, Katrinefors Kraftvärme Ab:n toimitusjohtaja.

Uusi kattilalaitos rakennetaan Metsä Tissuen paperitehdasalueelle olemassa olevan voimalaitoksen yhteyteen. Laitostoimitukseen kuuluu Renewan leijupetikattila apulaitteineen, polttoaineen syöttö kattilaan, savukaasujen käsittely, kattilarakennus sekä laitoksen sähköistys ja instrumentointi. Laitoksen päästöjä vähennetään savukaasusuodattimella, SNCR-järjestelmällä ja savukaasupesurilla. Renewa aloitti laitoksen suunnittelun välittömästi. Rakennustyöt alkavat lokakuussa 2013 ja laitos otetaan käyttöön syksyllä 2014.

”Tämä Renewan historian suurin laitostoimitus on merkittävä askel yrityksen kasvulle ja kansainvälistymiselle. Laitoksen suunnittelu aloitettiin jo tarjousvaiheessa tiiviissä yhteistyössä Katrinefors Kraftvärmen kanssa, jonka tarpeisiin laitos on räätälöity. Olemme panostaneet erityisesti alhaisiin päästöihin ja paperitehdasprosessin edellyttämään korkeaan käytettävyyteen. Lisäksi olemme huomioineet tehtaalla syntyvien materiaalisivuvirtojen ja paikallisten polttoaineiden hyödyntämisen”, kertoo Tuomas Timonen, Renewan toimitusjohtaja.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tuomas Timonen, Renewa Oy

Puhelin: 050 386 0448, sähköposti: tuomas.timonen(at)renewa.fi

Toimitusjohtaja Johan Nilsson, Katrinefors Kraftvärme AB

Puhelin: +46 501 393 450, sähköposti: johan.nilsson(at)kkab.com

Lehdistötiedote ruotsiksi/Pressmeddelande på svenska

Renewa Oy on kasvava ja kansainvälistyvä paikallisen bioenergian ja voimalaitosteknologian asiantuntija. Yritys toimittaa räätälöityjä lämpö- ja voimalaitoksia, kattilalaitoksia sekä ylläpito- ja elinkaaripalveluja ympäristöystävällisen lähienergian tuotantoon. Renewan edistyksellinen polttoteknologia perustuu paikallisen biomassan ja jäteperäisten polttoaineiden käyttöön. Renewan teknologia ja vahva projektinhallinta ovat kypsyneet Suomessa vuosikymmenien aikana. Suomessa ja Ranskassa noin 110 energia-alan ammattilaista työllistävän Renewan liikevaihto vuonna 2012 oli 31 meur. Renewalla on toimipisteet Suomessa Vantaalla, Tampereella, Oulussa ja Lapualla sekä Ranskassa Pariisissa ja Lyonissa. www.renewa.fi

Katrinefors Kraftvärme AB on VänerEnergien ja Metsä Tissue AB:n puoliksi omistama energiantuotantoyhtiö, joka tuottaa kaukolämpöä Vänerenergielle Mariestadin kaupungin kaukolämpöverkkoon sekä prosessihöyryä Metsä Tissue AB:n paperitehtaiden käyttöön. Yhdeksän henkilöä työllistävä Katrinefors Kraftvärme sijaitsee Mariestadin kaupungissa. www.kkab.com

16.4.2013


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>