takaisin

Fixteri-kokopuupaalaimen tuottavuudessa merkittävä parannus

Ensiharvennuksissa pieni rungon koko, pieni hehtaarikohtainen ainespuukertymä ja tiheä alikasvos ovat olleet haaste tuottavuuden parantamiseen ja korjuukustannusten säästöihin pyrittäessä. Jyväskyläläinen Fixteri Oy on kehittänyt nuorten metsien hoitoon kokopuun paalaimen, jonka tuottavuus todettiin Metlan ja Skogforskin toteuttamassa tutkimuksessa yli kaksinkertaiseksi edelliseen paalainmalliin verrattuna.
Fixterin koneyksikön muodostaa joukkokäsittelevä hakkuulaite, alustakone sekä paalainyksikkö. Kokopuut hakataan joukkokäsittelevällä hakkuulaitteella ja tämän jälkeen puunippu syötetään puupaalit valmistavaan paalainyksikköön. Koneen automatiikka mittaa valmiit paalit, jonka jälkeen ne kuljetetaan metsästä perinteisillä kuljetuskalustoilla käyttöpaikalle.
Metsäntutkimuslaitoksen ja ruotsalaisen Skogforskin yhteistutkimuksessa selvitettiin kokopuun paalaimen uusimman mallin Fixteri FX15a:n tuottavuustaso, sekä tuottavuuteen vaikuttavia koneen ominaisuuksia ja työympäristötekijöitä. Alustavien tulosten mukaan uusimman paalaimen tehotuntituottavuus oli poistettavien kokopuiden koosta ja määrästä riippuen 1,9-2,6 kertaa korkeampi kuin edellisen Fixteri II-paalaimen. Uuden paalainmallin tuottavuus tehotunnissa oli 9,7 m³, kun poistuman keskikoko oli 28 dm³ ja poistettavien puiden määrä 3213 puuta/hehtaari. Tehotuntituottavuus kohosi 11,9 m³:iin poistuman keskikoon kasvaessa 44 dm³:iin, jolloin poistettavien puiden tiheys oli 2016 puuta/hehtaari. Vastaavasti uusi paalain ylsi 13,8 m³ tuotokseen 84 dm³ kokoisilla puilla, joita harvennettiin 1266 puuta hehtaarilta.
Kokopuunpaalauksen huomattavaa paranemista selittää Fixterin uudistetun hakkuulaitteen tehokkaampi joukkokäsittely sekä kokopuupaaleja valmistavan paalaimen tehokkuuden paraneminen.

Lisätietoja:

  • MMM (väitellyt) Yrjö Nuutinenmetsäteknologia, Metla, p. 029 532 3257, yrjo.nuutinen(a)metla.fi
  • Professori Rolf Björheden, metsäteknologia, Skogforsk, Uppsala, Ruotsi, p. +46 18 18 8509, rolf.bjorheden(a)skogforsk.se

22.4.2013


Benet Oy palkkaa energianeuvojan

Benet Oy hakee työsuhteeseen uusiutuvan energian osaajaaBenet on riippumaton energia-alan asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluita talouden ja ympäristön kannalta

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>