takaisin

Fortum osallistuu uuteen bioenergian tutkimusohjelmaan Suomessa ja IntiassaFortum on mukana kahden strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK), CLEEN
Oy:n ja FIBIC Oy:n perustamassa Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut
-tutkimusohjelmassa (Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow, BEST)
Suomessa ja Intiassa. Ohjelma on ensimmäinen kahden SHOKin yhteishanke, ja sen
tavoitteena on tehdä täysin uudenlaista yhteistyötä metsä- ja energiaosaamisen
välillä.

"Bioenergian kysyntä erilaisiin käyttötarkoituksiin lisääntyy ja kansainvälinen
kauppa laajenee. Sen myötä bioenergiaketjun vastuulliseen hallintaan tarvitaan
uusia keinoja ja liiketoimintamalleja. Näihin tarpeisiin uusi tutkimusohjelma
pyrkii vastaamaan", sanoo yhteistyöstä Fortumissa vastaava T&K-päällikkö Marja
Englund.

Fortumin tutkimus- ja kehitystyön pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä
mahdolliseksi kestävän kehityksen mukainen, hiilidioksidipäästötön tulevaisuus.
Bioenergia on tärkeä energialähde, ja sen hankinnan ja käytön tulee olla
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää.

Rajoja ylittävää yhteistyötä

"On ollut innostavaa seurata, miten jo ohjelman valmistelussa eri toimialat
ovat löytäneet toisensa ja kehittäneet tutkimusideoita. Fortumin rooli ohjelman
valmistelussa on ollut merkittävä, ja yhtiön osaaminen sähkön ja lämmön
yhteistuotannossa (CHP) on tärkeä osa uutta ohjelmaa", tutkimusjohtaja Markku
Leskelä FIBIC Oy:sta sanoo.

CHP-tuotannolle on luonteenomaista primäärienergian korkea hyötysuhde sekä
mahdollisuus käyttää joustavasti erilaisia biomassoja polttoaineena.
Luonnonvarojen niukkuus sekä päästökysymykset lisäävät CHP-tuotannon arvoa
tulevaisuudessa, mikä voi olla merkittävä mahdollisuus suomalaisen osaamisen
viennille.

Kansainvälisellä yhteistyöllä parannetaan elinoloja Intiassa

Ohjelmassa tehdään merkittävää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä muun muassa
Intian kanssa. Intia on yksi maailman nopeimmin kasvavista talouksista, jossa
energiansaanti on keskeinen tekijä parempien elinolojen luomisessa sekä
yhteiskunnan ja teollisuuden kehittämisessä. Kehittyvillä talouksilla on omat
erityispiirteensä, ja erot ovat usein merkittävät suhteessa vanhoihin
teollisuusmaihin. Suomalaisen osaamisen menestyksekäs vienti edellyttää hyvää
ymmärrystä kohdealueista ja niiden kehittymismahdollisuuksista. Intiassa
sähköntuotanto ei pysty vastaamaan kasvavaan kysyntään ja polttoaineiden
saatavuus sekä ympäristökysymykset ovat merkittävä haaste jo tänään.

"Energiatehokkaalla CHP-tuotannolla on paljon mahdollisuuksia Intiassa, ja sen
potentiaalin ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen suomalainen osaaminen voi tarjota
ratkaisuja. Fortum on toiminut Intiassa vuoden 2012 alkupuolelta lähtien.
Tavoitteemme on ollut arvioida mahdollisuuksia osallistua Intian
energiasektorin kehitykseen erityisesti investoimalla CHP-tuotantoon, joka
tarjoaisi höyryä ja sähköä energiaintensiiviselle teollisuudelle. Käynnistyvä
hanke on erittäin mielenkiintoinen ja tukee periaatettamme hyödyntää
paikallisia bioperäisiä polttoaineita aina kun mahdollista", sanoo Maria
Paatero-Kaarnakari, Fortumin Aasian toiminnoista vastaava johtaja.

Uuteen tutkimusohjelmaan osallistuu useita metsä-, energia-, teknologia- ja
konsultointiyrityksiä sekä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tutkimusohjelma on
kestoltaan nelivuotinen ja vuotuiselta liikevaihdoltaan noin neljä miljoonaa
euroa. Tekes rahoittaa ohjelmaa sen ensimmäisellä kaksivuotisjaksolla 4,2
miljoonalla eurolla. TERI, The Energy and Resources Institute on ohjelman
ensimmäisen vaiheen pääasiallinen partneri Intiasta.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Marja Englund, T&K-päällikkö, Fortum Oyj, puh. 050 453 3811

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa
työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ
OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

31.5.2013


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>