takaisin

Energiatukea liikenteen biojalostamoille haussa nyt

Liikenteen biojalostamohankkeita koskevat energiatukihakemukset kannattaa tehdä syyskuun loppuun mennessä, jotta päätökset tuen myöntämisestä ehditään tehdä vielä vuoden 2013 aikana. Energiatukihakemukset toimitetaan sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka alueelle hanke kohdistuu.

Alueelliset ELY-keskukset toimittavat kaikki biojalostamoja koskevat hakemukset työ- ja elinkeinoministeriöön, joka tekee päätökset tuettavista hankkeista.


Harkinnanvaraiseen energiatukeen on tälle vuodelle varattu noin 127 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy liikennepolttoaineita tuottaville biojalostamohankkeille tarkoitettu noin 90 miljoonaa euroa.


Energiatuen tarkoitus on vauhdittaa biojalostamoinvestointeja. Suomi pyrkii nostamaan uusiutuvan energian osuuden liikenteen energiankäytöstä 20 prosenttiin vuonna 2020. Toisen sukupolven biopolttoaineiden laajamittainen kaupallistuminen kuluvan vuosikymmenen puolivälin jälkeen on keskeistä tavoitteen toteutumisen kannalta.

Lisätiedot:


Hakuohjeet ja hakulomake (pdf)

Lomake "Energiatukihakemus investointiin" (word)


hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078
yli-insinööri Jukka Saarinen, TEM, puh. 029 50 64806 (paikalla ma 12.8. lähtien)
ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815 (paik

2.8.2013


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>