takaisin

EU-säädös kurittaisi pientalolämmittäjän kukkaroa

Euroopan unionin jäsenmaiden virkamiehet äänestävät tulevana maanantaina sääntelykomiteassa Ecodesign-direktiivin pohjalta säädöksestä, joka kurittaisi taloudellisesti erityisesti pohjoismaisia kuluttajia. Säädös poistaisi pientalolämmittäjiltä muun muassa lämmityskattiloiden ja tulisijojen valinnanvaraa. Bioenergia ry:n sekä Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry:n mukaan Suomen tulisi vaikuttaa voimakkaasti EU-säädökseen, jotta kuluttajahinnat kohtuullisina pitävä kilpailu markkinoilla säilyisi.


Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty sekä Tulisija- ja savupiippuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Juhani Jyrkiäinen kritisoivat direktiiviesitystä sen heikosta valmistelusta. Esitys on kyseenalaistettu monissa EU-jäsenvaltioissa. Muun muassa lämmitysalan eurooppalainen kattojärjestö EHI vaatii esityksen uutta valmistelua. 

Direktiivi saatava uuteen valmisteluun


Järjestöt pitävät välttämättömänä, että sääntelykomiteassa Suomea edustavat ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajat tukevat esityksen viemistä uuteen valmisteluun.

Osa tämän hetken markkinoilla olevista parhaista laitteista joutuisi poistumaan markkinoilta direktiivin vuoksi. Tuohiniitty sanoo, että palamisen ja hyötysuhteiden raja-arvot on asetettu epärealistisen korkealle. Toisaalta esitys sisältää laitteita, joiden testauksesta ei ole olemassa standardeja, jolloin markkinavalvonnalla ei ole mihin perustaa valvontansa. 

-Yhtenäisenä tavoitteena pitäisi olla uusiutuvan puuenergian käytön lisääntyminen EU:n alueella, eikä markkinoiden sekoittaminen, Tuohiniitty sanoo. 

Tuohiniitty ja Jyrkiäinen korostavat, että molemmat yhdistykset kannattavat biolämmityslaitteiden energiamerkintää ja laitteiden suorituskykyä kehittävää säädösohjausta. Jo nyt puu on erittäin puhdas lämmönlähde, mutta vielä parempiin lopputuloksiin voidaan päästä järkevällä sääntelyllä.

-Alalle tarvitaan yhteiseurooppalaiset raja-arvot, Jyrkiäinen toteaa. -Nyt käsillä olevaan esitykseen pitää kuitenkin tehdä oleellisia muutoksia, jotta se olisi elinkelpoinen.

Yhteystiedot
Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö Bioenergia ry puh. 040-1948628     
Juhani Jyrkiäinen, toiminnanjohtaja Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry puh. 050 381 4910

Bioenergia ry valvoo kotimaisten polttoaineiden tuottajien ja käyttäjien etuja. Se edustaa koko bioenergian hankintaketjua maanomistuksesta ja koneyrittäjistä energia- ja metsäyhtiöihin. Yhdistyksen jäsenyritykset tuottavat 80 prosenttia kaikesta uusiutuvasta energiasta Suomessa ja kattavat 90 prosenttia kotimaisen energian tuotannosta.

Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry on toimialansa valmistajien ja maahantuojien asiantuntijayhdistys. Yhdistyksen asiantuntijat neuvovat ja opastavat kuluttajia tulisijojen oikeassa käytössä, nykyaikaisessa puulämmittämisessä sekä antavat tietoa alasta.

20.9.2013


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>