takaisin

Kivihiili ohittanut puun kilpailukyvyn lauhdesähkön tuotannossa

Tänään julkistettavan selvityksen mukaan kivihiili on nyt puuta kilpailukykyisempi polttoaine lauhdesähkön tuotannossa. Kehityksellä on merkittäviä kansantaloudellisia ja työllisyysvaikutuksia. Lääkkeeksi selvitys tarjoaa metsähakkeen tuen korotusta takaisin viimevuotiselle tasolle, jolloin positiiviset työllisyysvaikutukset olisivat 850 henkilötyövuotta.


Bioenergia ry:n tilaaman ja Pöyryn tekemän selvityksen mukaan puun kilpailukyky lauhdesähkön tuotannossa on heikentynyt oleellisesti tänä vuonna. Lauhdesähköllä tuotetaan keskimäärin 13 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Sillä on erityisen suuri merkitys säätövoimana.


-Taustalla ovat ensinnäkin tukimuutokset, sillä metsähakkeella tuotetun sähkön tuki laski vuoden alusta,  Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Jyrki Peisa kertoo. -Lisäksi alhainen päästöoikeuden hinta sekä kolmanneksi kivihiilen alhainen hinta ovat ajaneet kivihiilen kilpailukyvyn kotimaisen puun ohi. Kivihiilen hinnan odotetaan pysyvän alhaisena jatkossakin.

 

Peisan mielestä muuttuneeseen tilanteeseen tulisi reagoida nopeasti, ja turvattava metsähakkeen kilpailukyky uusiutuvana energiana. Hänen mukaansa nykyisiä tukipäätöksiä tehtäessä fossiilisten polttoaineiden uusi tuleminen ei ole vielä ollut ennustettavissa, mutta nyt tilanne on selkeä.


Ratkaisuna paluu viime vuoden tukitasolle


Selvityksen mukaan selkeä ja teknologianeutraali ratkaisu metsähakkeen ahdinkoon olisi sen tuen palauttaminen aiemmalle vuoden 2012 tasolle. Kivihiilen veron korottamisella ei olisi merkitystä erillisessä lauhdesähkön tuotannossa, sillä kaikki sähköntuotannon polttoaineet ovat verottomia.


Jos tukitaso palautettaisiin vuoden 2012 tasolle, kotimaisten polttoaineiden kilpailukyky kivihiileen nähden paranisi. Positiivinen vaikutus työllisyyteen olisi enimmillään noin 850 henkilötyövuotta. Vastaavasti hiilidioksidipäästöt vähenisivät 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Määrä vastaa kuutta prosenttia energiantuotannon päästökauppasektorin viime vuoden päästöistä.  Positiiviset vaikutukset vaihtotaseeseen olisivat enimmillään noin 53 miljoonaa euroa.

Metsähakkeen tuen nosto edellyttäisi EU-lainsäädännön mukaan turpeen veron laskua. Nämä toimet vastaavasti veisivät euroja valtion kassasta.

 

Selvitys tuo esiin huolen metsähakkeen asemasta tulevaisuudessa myös yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa. Kivihiilen käyttö on yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa lisääntynyt jo viime talvena. Ehdotetulla mallilla turvattaisiin puun asemaa Suomelle keskeisenä polttoaineena myös yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannossa.

 

Lisätietoja: 

§  Bioenergia ry: Toimitusjohtaja Jyrki Peisa, puh: 050 364 0836, jyrki.peisa@bioenergia.fi

§  Pöyry Management Consulting Oy: Johtava konsultti Jenni Patronen, puh: 0103324330, jenni.patronen@poyry.com

§  Energiateollisuus ry: Asiantuntija Pia Oesch, puh: 050 589 0328, pia.oesch@energia.fi

 

§  Lauhdesähkö on sähkön erillistuotantoa polttoaineilla kuten puulla, turpeella, kivihiilellä, öljyllä tai maakaasulla. Polttoaineilla sähköä tuotetaan lauhdesähkötuotannon lisäksi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa. Näiden lisäksi Suomessa tuotetaan sähköä ydinvoimalla, vesivoimalla ja tuulivoimalla. Suomessa on kotimaiseen polttoaineeseen pohjautuvaa lauhdekapasiteettia noin 1500 MW.

§  Lauhdesähköllä tuotetaan keskimäärin 13 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Sillä on erityisen suuri merkitys säätövoimana, sillä muut sähköntuotantomuodot eivät aina riitä vastaamaan kysyntään. Tällöin tarvitaan myös lauhdesähköä, jonka kapasiteettia saadaan otettua nopeasti käyttöön vastaamaan esimerkiksi sähkön käytön tai esimerkiksi vesi- ja tuulivoiman tuotannon muutoksiin.

§  Selvityksen on tilannut Bioenergia ry ja sen rahoittajia ovat Energiateollisuus ry, Alholmens Kraft, Jyväskylän Energia ja Oulun Energia.

§  Bioenergia ry valvoo kotimaisten polttoaineiden tuottajien ja käyttäjien etuja. Se edustaa koko bioenergian hankintaketjua maanomistuksesta ja koneyrittäjistä energia- ja metsäyhtiöihin. Yhdistyksen jäsenyritykset tuottavat 80 prosenttia kaikesta uusiutuvasta energiasta Suomessa ja kattavat 90 prosenttia kotimaisen energian tuotannosta. www.bioenergia.fi

1.10.2013


Benet Oy palkkaa energianeuvojan

Benet Oy hakee työsuhteeseen uusiutuvan energian osaajaaBenet on riippumaton energia-alan asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluita talouden ja ympäristön kannalta

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>