takaisin

Kahdeksan yritystä hakee tukea liikenteen biojalostamoille

Liikenteen biojalostamohankkeita koskevia energiatukihakemuksia jätettiin 30.9.2013 päättyneeseen määräaikaan mennessä kahdeksan kappaletta. Tukea haetaan niissä yhteensä noin 218 miljoonaa euron verran.

 

Tukea hakivat Envor Group Oy, Feedstock Optimum Oy, Neste Oil Oyj (2 hakemusta), Sievin Teollisuuspuisto Oy, St1 Biofuels Oy, Suomen Bioetanoli Oy ja UPM-Kymmene Oyj. Pääosin tukea haetaan nestemäisille biopolttoaineille.

 

– Suomi pyrkii nostamaan uusiutuvan energian osuuden liikenteen energiankäytöstä 20 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Tavoite on tuplasti EU:n asettamaa velvoitetta kovempi. Panostamalla toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoon ja laajamittaiseen kaupallistumiseen pääsemme tähän tavoitteeseen. Siksi on hyvä nähdä, että näinkin moni hanke on edennyt tuen hakemiseen, toteaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

 

Ministeriöllä on tänä vuonna käytettävissä liikenteen biopolttoaineiden demonstraatiolaitosten tukemiseen 87,5 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on edistää liikenteen toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoa ja käyttöä EU:ssa sovittujen uusiutuvan energian velvoitteiden mukaisesti. Saatujen hakemusten perusteella tuen arvioidaan riittävän nyt 2-4 hankkeelle.

 

TEM käsittelee hakemukset normaalien tukikäsittelyprosessien mukaisesti. Kaikista hankkeista pyydetään lisätietoja mahdollisimman pian. Tavoitteena on valita vuoden loppuun mennessä ne hankkeet, joille tukea esitetään. Tämän jälkeen niistä aloitetaan välittömästi EU:n edellyttämä notifikaatioprosessi, jos myönnettävä tuki on yli 7,5 miljoonaa euroa.

 

Energiatuella on tarkoitus vauhdittaa biojalostamoinvestointeja. Suomi pyrkii nostamaan biopolttoaineiden osuuden liikenteen energiankäytöstä 20 prosenttiin vuonna 2020. Toisen sukupolven biopolttoaineiden laajamittainen kaupallistuminen viimeistään tämän vuosikymmenen puolivälin jälkeen on keskeistä tavoitteen toteutumisen kannalta.

EU:lta on haettu aiemmin NER 300 -ohjelman puitteissa tukea usealle biojalostamojen demonstraatiohankkeelle. Tätä kautta onkin myönnetty 88.5 miljoonaa euroa tukea Forest BtL Oy:n puuraaka-aineeseen perustuvalle biojalostamohankkeelle. Nyt myönnettävä tuki suuntautuu NER300-haun ulkopuolisiin hankkeisiin.

 

Lisätiedot:

hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078
yli-insinööri Jukka Saarinen, TEM, puh. 029 506 4806 
ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815

17.10.2013


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>