takaisin

Vapaavuori: Yritysten kannattaa tarttua bioenergian tarjoamiin mahdollisuuksiin

– Olemme asettaneet tavoitteeksemme hiilineutraalin yhteiskunnan vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että muutamme energiantuotantomme painopistettä kohti uusiutuvia ja puhtaita energiatuotannon muotoja. Metsäbiomassalla ja bioenergialla on tässä kehityksessä erittäin keskeinen rooli, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori linjasi 28.11.2013 Bioenergiapäivillä Helsingissä.

 

– Kaikki energiateknologiaan ja -tehokkuuteen, uusiutuviin energiamuotoihin ja bioenergiaan, eli laajemmin katsottuna biotalouteen ja cleantechiin liittyvä on globaalisti ehkä voimakkaimmin kasvava elinkeinotoiminnan alue. Maailmanmarkkinoiden suuruus on jo nyt 1 600 miljardia euroa ja cleantech-sektori kasvaa lähes 10 prosentin vuosivauhdilla.

 

– Suomella on erinomaiset mahdollisuudet olla vahvasti mukana tässä vihreässä imussa. Kasvavien globaalien markkinoiden luomiin mahdollisuuksiin on tartuttava rohkeasti ja nopeasti. On uskallettava uudistua ja kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kohdistamalla voimavaroja oikein, meillä on mahdollista luoda Suomesta bioenergian ja biopolttoaineiden, uuden vihreän öljyn edelläkävijämaa, Vapaavuori painottaa.

 

– Meillä on paljon olosuhteisiimme perustuvaa kokemusta ja osaamista bioenergian hyödyntämisessä. Täällä on omasta takaa runsaasti raaka-aineita ja olemme perinteisesti vahvoja innovaatioissa ja teknologiassa. Bioenergia tarjoaakin hyvän mahdollisuuden myös teollisuutemme uudistumiselle.

 

Vapaavuoren mukaan suomalaisten yritysten tuleekin nyt tarttua näihin bioenergian suomiin mahdollisuuksiin, uusiutua ja panostaa uusiin innovaatioihin ja teknologiaan. Valtiovalta ei voi sitä yritysten puolesta tehdä, mutta voi toki osaltaan olla luomassa sellaista ympäristöä, jossa yritysten on helpompi toimia.

 

– Suomelle metsäisenä maana on ensiarvoisen tärkeää, että bioenergia ja sen lisääntyvä käyttö on kestävää ja hyväksyttävää ei pelkästään Suomessa, vaan myös EU:ssa ja muualla maailmassa.

 

Ministeri Vapaavuori mukaan näyttää siltä, että Euroopan komissio ei olisi antamassa pitkään valmistelemaansa biomassan kestävyyskriteereitä koskevaa lainsäädäntöehdotusta nykyisen komission aikana. Komissio antanee asiasta kuitenkin tiedonannon vuoden 2014 alkupuolella.

 

– Toinen meille tärkeä bioenergiaan liittyvä EU-lainsäädäntöhanke on ILUC-direktiivi, eli ehdotus RES-direktiivin muutokseksi, jossa myös epäsuorat maankäytön muutokset otettaisiin huomioon biopolttoaineiden kestävyyttä arvioitaessa. Myös tämä hanke näyttäisi tämän hetkisten tietojen valossa siirtyvän eurovaalien jälkeiseen aikaan.

 

– Ehdotusten viivästyminen ei poista niitä päiväjärjestyksestä. Bioenergian kestävyyteen ja hyväksyttävyyteen liittyvä pohdinta on lähivuosina vahvasti esillä. Tähän kaikkien on syytä varautua.

 

– Hallitus tulee omalta osaltaan vaikuttamaan jatkossakin EU-tasolla tehtävään valmistelutyöhön. Bioenergia on meille niin suuri kansallinen kysymys, että sen kestävyyden todistamiseksi ja edistämiseksi tulee meidän kaikkien vahvasti panostaa. Haluamme olla mukana kehittämässä ratkaisuja, joilla kestävyys voidaan varmistaa ilman haitallisia vaikutuksia bioenergiamarkkinoiden kehitykseen.

 

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, puh. 040 756 7180


28.11.2013


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>