takaisin

Uusiutuvien energialähteiden osuus jo 35 % energian loppukulutuksesta

Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta nousi viime vuonna Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan jo 35 prosenttiin. EU:n Suomelle asettama uusiutuvan energian tavoite vuoteen 2020 mennessä on 38 prosenttia.

 

Puuenergian osuus uusiutuvista on edelleen 80 prosenttia. Myös jatkossa valtaosa lisäyksestä tulee puubiomassoista. Velvoitteeseen pääsy edellyttää panostusta myös muihin energialähteisiin. Nopeimmin tulevaisuudessa kasvavat aurinko- ja tuulivoimateknologian markkinat, arvioi toimialapäällikkö Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, jonka kokoama uusiutuvan energian toimialaraportti julkistettiin 29.11.2013 Helsingissä.

 

Kivihiilen käyttö on tänä vuonna lisääntynyt sähkön lauhdetuotannossa merkittävästi. Tilanne johtuu Yhdysvaltojen energiatuotannon omavaraisuuden nopeasta paranemisesta. Kivihiilen käyttö on korvautunut liuskekaasulla ja tästä johtuen kivihiilen hinta markkinoilla on laskenut kysynnän nopeasti laskiessa. Alhainen kivihiilen hinta suhteessa muihin energiajakeisiin on houkutellut Suomessa lauhdelaitoksia käyttämään hiiltä. Ongelmaa on vielä korostanut kotimainen turvepula.

 

Vuonna 2012 uusiutuvan energian toimialan liikevaihto oli 842 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,8 prosenttia. Muutokseen vaikutti teollisuustuotannon lasku ja lämmin loppuvuosi. Ala työllisti 6 074 henkilöä 1 405 toimipaikassa. Yrityksistä 94,7 % oli alle 10 henkilön mikroyrityksiä. Näiden osuus alan liikevaihdosta oli 56,5 % ja työpaikoista 43,5 %.

 

Alan suurimmat investoinnit ovat UPM:n mäntyöljystä biopolttoainetta valmistava jalostamo, joka valmistuu Lappeenrantaan kesällä 2014 sekä Forest Btl suunnittelema biodiesellaitos Kemin Ajokseen. Tuulivoimahankkeiden vaikutukset uusiutuvan energian käyttöosuudessa näkyvät laajemmin vasta 3–5 vuoden kuluessa. Tuulivoimainvestoinnit nousevat noin 4–5 miljardiin euroon.

 

Etanolin, biokaasun ja puudieselin tuotanto ovat vasta alku- ja kehittelyvaiheessa. Tulevaisuudessa uusiutuvan energian sektori mahdollistaa kuitenkin tuhansien uusien työpaikkojen syntymisen.

 

Suurin työllisyysvaikutus saadaan aikaan keruu- ja kuljetuslogistiikassa, edellyttäen että puubiomassojen lisäkäyttö kyetään kattamaan kotimaisilla raaka-aineilla. Tällöin hankinta- ja logistiikkaketjujen kustannustehokkuus on ratkaisevassa asemassa vastattaessa yhä kovenevaan ulkomaiseen kilpailuun. EU-velvoitteen laskennassa ei ole merkitystä energiaraaka-aineiden alkuperällämutta työllisyyden ja vaihtotaseen kannalta asialla on äärettömän tärkeä merkitys.

 

Uusiutuvan energian ala omaa merkittävän kasvupotentiaalin. Alan tuotantolaitokset tarjoavat toimeentuloa ja työtä etenkin kasvukeskusten ulkopuoliselle syrjäiselle maaseudulle.

 

Merkittävin tulevaisuuden haaste on vaikeasti hyödynnettävien energiajakeiden prosessiteknologioiden kehittäminen kustannustehokkaammiksi. Yhdyskuntien, kotitalouksien sekä teollisuustuotannon sivu- ja jätejakeiden energia- ja ravinnesisällön hyödyntämisellä luodaan kasvu- ja vientimahdollisuuksia ympäristöteknologian kone- ja laitevalmistukselle.

 

Lisätiedot:

toimialapäällikkö Markku Alm, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 040 086 4945

kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459


29.11.2013


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>