takaisin

Työryhmä selvittämään pienimuotoisen energiatuotannon edistämistä

Keväällä 2013 päivitetyn energia- ja ilmastostrategian linjausten mukaisesti hallitus haluaa edistää sähkön ja lämmön pientuotantoa ja tukea näin paikallisia ratkaisuja ja lisätä myös uusiutuvan energian käyttöä.

 

Tässä tarkoituksessa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on asettanut työryhmän selvittämään pienimuotoisen energiantuotannon edistämistä. Työryhmä tarkastelee pientuotannon roolia uusiutuvan energian sekä rakennusten energiatehokkuuden edistämisessä. Se pohtii myös toimenpiteitä pientuotannon kannattavuuden parantamiseksi. Työryhmän toimikausi on 1.1. – 30.11.2014.

 

– Pientuotannolla voi tulevaisuudessa olla merkittävä rooli kiinteistöjen ostosähkön kulutuksen vähentämisessä. Samalla pientuotantoa edistämällä lisätään uusiutuvan energian käyttöä ja mahdollistetaan hajautetun energiatuotannon innovatiivisia lähiratkaisuja. Tästä syystä on tärkeää käydä perusteellisesti läpi kaikki mahdollisuudet pientuotannon edistämiseksi Suomessa, ministeri Vapaavuori toteaa.

 

– Samalla voidaan luoda kotimaista edelläkävijämarkkinaa alan suomalaisille cleantech-yrityksille. Meiltä löytyy erityisosaamista pientuotantoon liittyvissä ratkaisuissa ja teknologioissa, joiden vientimahdollisuuksia kotimaiset käytännöt ja kokeiluhankkeet edistävät merkittävästi, ministeri jatkaa.

 

Työryhmä arvioi työssään piensähköntuotannon potentiaalia Suomessa. Se selvittää myös uusiutuvan energian piensähköntuotannon ja verkkoon pääsyn mahdolliset esteet sekä tähän mennessä tehdyt toimenpiteet niiden poistamiseksi. Lisäksi työryhmä kartoittaa ja arvioi nykyiset taloudelliset kannustimet ja jo tehdyt toimenpiteet piensähköntuotannon edistämiseksi. 

 

Työryhmä kartoittaa piensähköntuotantoon liittyvän EU-regulaation sekä piensähköntuotannon tilanteen ja kannustimet eräissä Euroopan maissa. Se myös arvioi mahdollisten edistämistoimien luomaa potentiaalia kehittää cleantech-liiketoimintaa.

 

Työryhmän tulee työssään arvioida myös piensähköntuotannon ja sen edistämisen vaikutuksia sähkömarkkinoihin, energiamarkkinoiden eri osapuoliin, kasvihuonekaasujen vähentämiseen ja valtiontalouteen. Piensähköntuotannon edistämistä arvioidaan myös suhteessa pienimuotoisen lämmöntuotannon, kaukolämmön ja yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon edellytyksiin ja kilpailukykyyn sekä tulevaisuuden tarpeisiin kehittää nolla- tai lähes-nollaenergiarakentamista.

 

Työryhmän jäsenet ovat työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja Energiavirastosta. Pysyvät asiantuntijat tulevat Tekesistä ja Energiateollisuus ry:stä. Motiva Oy toimii asiantuntijasihteerinä. Työryhmä kuulee työssään laajasti pientuottajia edustavia sekä muita asiantuntijoita.

 

Lisätiedot:

hallitusneuvos Päivi Janka, TEM, puh. 029 506 4833 (työryhmän puheenjohtaja)

ylitarkastaja Annukka Saari, TEM, puh. 029 506 4189

ylitarkastaja Bettina Lemström, TEM, puh. 029 506 4116

16.12.2013


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Onnistunut lämpöpumppuhanke

Linkki esitteeseen  [tästä] Maalämpö on oikeassa paikassa ja oikein toteutettuna edullinen, helppohoitoinen ja ympäristöä säästävä lämmitysmuoto. Koska maalämpöjärjestelmän

Lue lisää


Jyväskylän energiatase valmistunut

Jyväskylän energiatase valmistunut

Lue lisää

Tarvaalan Biotalouskampuksen energiajärjestelmä

Benet tekee JAMK Tarvaalan Biotalouskampuksen energiajärjestelmän uudistamisen esisuunnitelun.

Lue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>