takaisin

Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämiseen vauhtia maakuntien tiivistyvällä yhteistyöllä

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä sai 17.12.2013 tilannekatsauksen Itä- ja Pohjois-Suomi-työryhmän raportin ’Katse pohjoiseen’ toteuttamista. 


- Itä- ja Pohjois-Suomessa on lähdetty reippaasti toteuttamaan työryhmän esiin nostamia ideoita. Tavoitteiden toteuttamisessa ovat avainasemassa alueet itse. Itä- ja Pohjois-Suomen kehittäminen edellyttää maakuntien, ELY-keskusten ja alueen keskuskaupunkien tiivistä yhteistyötä. Alueilla on lähivuosina käynnistetty ja osin jo toteutettu noin 200 hanketta, jotka tukevat Itä- ja Pohjois-Suomen raportissa esitettyjä kehittämisen painopisteitä. Tavoitteena on lisätä ylimaakunnallista hankeyhteistyötä, korostaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

- Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisen painopisteet ovat keskeisiä monissa hallituksen toimenpiteissä. Ne näkyvät muun muassa hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa, vuosien 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmassa, kaupunkien kasvusopimuksissa, Innovatiiviset kaupungit eli INKA -ohjelmassa, käynnistettävissä seutukaupunkipiloteissa, Suomen arktisessa strategiassa, rajat ylittävässä yhteistyössä, äkillisten rakennemuutosten hoidossa, kaivannaisteollisuuden toimintaohjelmassa sekä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien tavoitteissa, jatkaa Vapaavuori.

Yhteisiä panostuksia matkailuun, bioenergiaan, arktisuuteen ja Venäjä-yhteistyöhön

Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi aluetoimijoiden ja ministeriöiden välistä yhteistyötä sekä edistää verkottumista hankkeiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Maakuntien liitot sisällyttävät kärkihankkeet maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin sekä vastaavat kärkihankkeiden valmistelusta yhdessä ELY-keskusten kanssa. 

Ensimmäiseksi yhteiseksi ylimaakunnalliseksi hankkeeksi maakuntajohtajat ja työ- ja elinkeinoministeriö esittävät Winter starts from Finland -hanketta, jossa rakennetaan Levin ja Rukan maailmancup-kisojen ympärille Euroopan laajuinen talvenavaus. 

Muut merkittävimmät yhteiset hankkeet liittyvät bioenergiaan, arktisuuteen, kaivannaisteollisuuteen ja Venäjä-yhteistyöhön. 

Hanketoiminnassa hyödynnetään tehokkaasti rakennerahastokauden mahdollisuuksia.

Taustaa Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämistyöstä

Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämistä miettinyt työryhmä luovutti raporttinsa ministeri Vapaavuorelle tammikuussa 2013.

Työryhmän raportissa tunnistettiin kahdeksan strategista painopistettä: 1) Arktisen osaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen ja sen luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen 2) Venäjän tuoman potentiaalin hyödyntäminen, 3) Matkailun toimintaedellytysten kehittäminen ja erityisesti kestävän matkailun edistäminen, 4) Luonnonvarojen hyödyntäminen ja niihin liittyvän osaamisen, innovaatio- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen lisääminen, 5) Puuraaka-aineiden uudet tuotteet ja bioenergia, 6) Ympäristökysymysten ja kestävän kehityksen edistäminen kaikessa toiminnassa, 7) Maailmanluokan osaamisen kehittäminen valituilla toimialoilla, 8) Hajautettujen ratkaisujen kehittäminen energia- ja palvelutuotannossa.

Lue lisäähttp://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/tiedotteet_alueiden_kehittaminen/tyoryhma_ita-_ja_pohjois-suomen_kehittamisesta_hyotyy_koko_suomi.109190.news?89522_o=10

Lisätiedot
kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo, TEM, puh. 029 506 2131

18.12.2013


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>