takaisin

Tutkimus sellutehtaiden biojalostamotuotteiden valmistuksen kannattavuudesta

Useita rinnakkaisia tuotteita valmistava biojalostamo tarjoaa mahdollisuuden toimittaa uusia biopolttoaineita, biomateriaaleja tai kemikaaleja. Ei ole kuitenkaan varmaa, että biojalostus parantaisi kemiallisen sellunvalmistuksen kannattavuutta. Houkuttelevuus riippuu useista tekijöistä, kuten tehtaan iästä ja sijainnista, valtion kannustimista, mittakaavaeduista, loppukäyttäjän vaatimuksista ja siitä, kuinka paljon lisäarvoa uusilla tuotteilla saadaan. Lisäksi vaihtoehtoisten tekniikoiden integrointi tehokkaasti ei ole yksinkertaista ja sitä on tutkittava huolellisesti", toteaa Marcelo Hamaguchi tuoreessa väitöskirjassaan.Hamaguchi teki väitöstyössään yksityiskohtaisia taselaskentoja, joilla voitiin arvioida mahdollisia ligniinin ja hemiselluloosan erottamisen, ylimääräisen biomassan biohiileksi paahtamisen sekä pyrolysoinnin vaikutuksia tavanomaiseen tehtaan toimintaan. Käytettyjen tehdastaseiden kehittäminen perustui yleisiin teoreettisiin perusteisiin, käytännön kokemukseen, kirjallisuuskatsaukseen, teknologiatoimittajien kanssa käytyihin keskusteluihin ja eri tehtaiden ajotiedon analysointiin.Hemiselluloosan erottaminen hakkeesta esihydrolyysiä käyttämällä vaikuttaa moniin kemiallisen sellun valmistamisen vaiheisiin. Erityisiä vaikutuksia voidaan havaita sellun keitossa, puunkäytössä, mustalipeän ominaisuuksissa ja väistämättä myös sellun laadussa. Kun ligniiniä poistetaan mustalipeästä, se vaikuttaa lähinnä kemikaalien talteenottolaitoksen toimintaan ja höyryn määrään. Koska happoa käytetään ligniinin saostamiseksi, tehtaan kemikaalitasapaino muuttuu. Jätepuun käsittely tuo lisätuloja eikä sellun valmistukseen, laatuun ja myyntiin vaikuteta haitallisesti.Hamaguchi kartoitti väitöstyössään niitä mahdollisia vaikutuksia, joita on tarkasteltava, kun sellutehtaat miettivät useiden uusien biojalostamotuotteiden valmistuksen teknistä kannattavuutta.M.Sc. Marcelo Hamaguchin bioenergian alaan kuuluva väitöskirja "Additional revenue opportunities in the pulp mills and their impacts on the kraft process" tarkastetaan 18.12.2013 klo 12.00 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 1383. Vastaväittäjänä toimii professori Pekka Ahtila Aalto-yliopistosta ja kustoksena professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis – tutkimussarjassa numero 562, ISBN 978-952-265-540-0, ISBN 978-952-265-541-7 (PDF), ISSN 1456-4491, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-541-7. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fiMarcelo Hamaguchi on syntynyt vuonna 1980 Brasiliassa. Hän valmistui São Paulon yliopistosta tekniikan kandidaatiksi sekä maisteriksi. Hän työskentelee Metsolla.

Lisätietoja:

Marcelo Hamaguchi, +55 41 9112 0221 (Brazil), marcelo.hamaguchi@lut.fi

19.12.2013


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>