takaisin

Ilmaiset päästöoikeudet kaudelle 2013–2020 myönnetty toiminnanharjoittajille

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti 8.1.2014 Suomessa sijaitsevien EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvien laitosten kasvihuonekaasujen päästöoikeusmäärät kaudelle 2013–2020. Päätös ja laitoskohtaiset laskelmat on toimitettu Euroopan komission tarkastettavaksi.

 

Vuodesta 2013 lähtien EU:n päästökauppaan kuuluvilla toimialoilla eli päästökauppasektorilla ei ole enää ollut kansallista päästövähennystavoitetta. EU:n yleiset päästövähennystavoitteet merkitsevät päästökauppasektorille 21 prosentin päästövähennystä vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Päästökauppaan kuuluvat laitokset tuottavat koko EU:ssa 45 prosenttia ja Suomessa noin 50 kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

 

Kaudella 2013–2020 Suomessa sijaitsevista laitoksista 450 saa ilmaisia päästöoikeuksia. Laitosten yhteenlaskettu ilmaisjaon määrä on keskimäärin 19,7 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä vuodessa. Tästä kaukolämmöntuotannon päästöoikeusmäärä on keskimäärin noin 6 miljoonaa tonnia, rauta- ja terästeollisuuden noin 4,7 milj. tonnia ja massa- ja periteollisuuden noin 4,1 milj. tonnia vuodessa.

 

Päästöoikeuksien jakoperusteista säädetään päästökauppadirektiivissä ja komission antamissa harmonisoiduissa ilmaisjaon säännöissä. Energiaintensiiviselle, kansainvälisessä kilpailussa toimivalle ja siten hiilivuotoriskille alttiille teollisuudelle jaetaan päästöoikeudet maksutta EU-tason vertailuarvojen perusteella. Niiden määrää kuitenkin vähentää komission viime syyskuussa määrittelemät vuosittain alenevat korjauskertoimet.

 

Kaukolämmöntuotannolle ja muulle teollisuudelle jaetaan päästöoikeuksia maksutta noin puolet EU:n vertailuarvojen mukaan lasketusta määrästä ilmaisjaon laskiessa vuosittain. Sähköntuotannolle ei enää jaeta ilmaisia päästöoikeuksia teollisuuden jätekaasuista tuotettua sähköä lukuun ottamatta. Runsaat puolet päästöoikeuksista huutokaupataan.

 

Komissio päättää tänä vuonna hiilivuotoriskille alttiit toimialat vuosille 2015–2019, mikä saattaa muuttaa päätettyä ilmaisjakoa vuodesta 2015 lähtien. Laitoksen ilmaisjaon määrä saattaa muuttua myös silloin, jos laitoksessa tai sen toiminnassa tapahtuu tai on tapahtunut muutoksia kesäkuun 2011 jälkeen.

 

Komissio tarkastettua päätetyt laitoskohtaiset päästöoikeusmäärät, kirjaa Energiavirasto vuoden 2013 päästöoikeudet toiminnanharjoittajien päästökaupparekisterissä oleville laitoskohtaisille tileille.

 

Lisätiedot

hallitusneuvos Päivi Janka, TEM, puh. 029 506 4833

erikoistutkija Juha Rajala, TEM, puh. 029 506 4829

9.1.2014


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>