takaisin

Jyväskylän Energia hyödyntää jatkossa Mustankorkean biokaasua entistä tehokkaammin

Jyväskylän Energia (JE) alkaa hyödyntää Mustankorkean jätekeskuksesta kerättävää  kaatopaikkakaasua entistä tehokkaammin. Pienen kokoluokan yhteistuotantoyksikössä eli niin sanotussa mikro-CHP -laitoksessa biokaasusta tuotetaan sekä sähköä että lämpöä.

Juuri solmitun yhteistyösopimuksen mukaan Mustankorkelta pumpataan biokaasua Keltinmäen lämpökeskuksen tontille rakennettavaan tuotantoyksikköön nykyisen siirtoputken kautta. Aiemmin lämpökeskuksen kaasupoltin tuotti kaasusta kaukolämpöä. Jatkossa tuotantoyksikössä toimiva mikrokaasuturbiini pyörittää sähköä tuottavaa generaattoria, ja turbiinin pakokaasuista otetaan lämpö talteen kaukolämpöveteen. 

Sopimuksen mukaan JE maksaa korvauksen Mustankorkealle laitoksessa tuotetusta sähköstä ja saa sähkön ja lämmön asiakkaidensa käyttöön. Yhteistoiminta kasvattaa JE:n tuotantomääriä, ja ympäristö hyötyy yhteistuotannon parantamasta energiatehokkuudesta. Samalla Mustankorkea saa kaasustaan aiempaa paremman hinnan ja säästää sähkökustannuksissa.

- Jyväskylän Energia pyrkii systemaattisesti kohti puhtaampaa ja tehokkaampaa energiantuotantoa. Samalla jatkamme kokemusten keräämistä hajautetun energiantuotannon sovellusmahdollisuuksista. Biokaasulla tuotetaan jatkossa vuosittain 850 omakotitalon lämmöt ja 250 sähkölämmitetyn omakotitalon sähköt, kertoo tuotantojohtaja Tero Saarno JE:ltä.  

- Mustankorkean tavoitteena on hyödyntää jo suljetulla loppusijoitusalueella syntyvä kaasu mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, ja yhdistetty sähkön sekä lämmön tuotanto yhteistyössä JE:n kanssa on tällä hetkellä selkeästi paras ratkaisu, toteaa Mustankorkea Oy:n toimitusjohtaja Esko Martikainen.

Energialähteenä toimiva kaatopaikkakaasu on pääasiassa metaania, jota on mahdollista kerätä noin 240 kuutiota tunnissa vuoteen 2019 asti. Tämän jälkeen määrän on laskettu vähenevän vuosittain 7 – 20 kuutiota tunnissa.

Metaanin talteenotto on tärkeää, sillä se on 21 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Energiaksi hyödyntämisen jälkeen palamistuotteena saadaan normaali yhteistuotantoa vastaava määrä hiilidioksidia ja vesihöyryä. Kaatopaikkakaasu lasketaan päästöttömiin polttoaineisiin.

Investoinnin hinta on noin miljoona euroa.

 

Lisätiedot: tuotantojohtaja Tero Saarno, Jyväskylän Energia -yhtiöt, p. 044 766 4812 ja toimitusjohtaja Esko Martikainen, Mustankorkea Oy, p.040 724 8744

Mustankorkea on keskisuomalaisten jätteenkäsittelijä, joka on toiminut puhtaamman ympäristön puolesta jo vuodesta 1998. Mustankorkea Oy:n omistajina ovat Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Vapo Oy. Omistajakuntien lisäksi asiakkaina on kahdeksan keskisuomalaista kuntaa. Yhtiön toimialueella asuu noin 210 000 asukasta.

24.1.2014


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>