takaisin

Suomi raportoi komissiolle uusiutuvan energian käytön edistymisestä

Suomi on uusiutuvan energian käytön lisäämisessä RES-direktiivin mukaisella kehityspolulla kohti vuotta 2020, jolloin uusiutuvan energian osuus pitää olla meillä 38 prosenttia energian loppukulutuksesta.

 

Tällä hetkellä uusiutuvien osuus loppukulutuksesta ylittää selvästi ohjeellisen kehityspolun mukaisen tilanteen. Uusiutuvan energian edistämistoimet ovat toteutuneet meillä suunnitellusti, mutta pääasiallinen syy tähän etumatkaan on energian loppukulutuksen pienentyminen yleisen taloudellisen tilanteen takia.

 

Uusiutuvien osuus energia loppukulutuksesta oli vuonna 2012 jo 35,1 prosenttia. Lämmöntuotannossa ja jäähdytyksessä uusiutuvien osuus oli 48,2 prosenttia ja sähköntuotannossa 29,5 prosenttia. Vuonna 2011 vastaavat osuudet olivat 45,9 ja 29,4 prosenttia.

 

Liikennepolttoaineissa uusiutuvien osuus nousi 7,9 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli vielä 6,4 prosenttia. Liikennepolttoaineille EU on asettanut biopolttoaineiden 10 prosentin jakeluvelvoitteen, mutta Suomi on asettanut itselleen korkeamman, 20 prosentin tavoitteen vuonna 2020.

 

Nämä tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön kokoamasta edistymiskertomuksesta, joka on toimitettu Euroopan komissiolle.

 

Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun ns. RES-direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava joka toinen vuosi komissiolle kertomus uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian edistämisessä ja käytössä tapahtuneesta edistymisestä. Ensimmäinen kertomus komissiolle toimitettiin vuonna 2012.

 

Edistymiskertomuksessa kuvaillaan myös viimeaikaiset lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimet uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi. Samoin siinä listataan uusiutuville energiamuodoille myönnetyt tuet. Energiapolitiikan ohjauskeinoilla toteutettu tuki sähkösektorilla oli viime vuonna arviolta noin 56,5 miljoonaa euroa, lämmityssektorilla 20 miljoonaa ja liikennesektorilla noin kolme miljoonaa euroa.

 

TEM:n komissiolle toimittama raportti on ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa:www.tem.fi > Energia > Uusiutuvat energialähteet > Raportointi komissiolle > Edistymisraportti 2013

 

Lisätiedot:

hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078

ylitarkastaja Bettina Lemström, TEM, puh. 029 506 4116

28.1.2014


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>