takaisin

Vapaavuori: Turveveron korotuksen peruminen parantaisi metsähakkeen kilpailukykyä

– Vaikka halpa kivihiili on korvannut metsähaketta paljon lauhdesähköä tuottavissa voimalaitoksissa, on metsähake edelleen kivihiiltä kilpailukykyisempää sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Tarkoituksemme on varmistaa, että näin on myös jatkossa, totesi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori 3.3.2014 Rovaniemen Energian 100-vuotisjuhlatilaisuudessa. 

 

Vapaavuoren mukaan ensi vuoden alkuun ajoittuvan turveveron korotuksesta tulee näissä oloissa luopua. Turpeen energiaveroa nostettiin vuoden 2013 alussa, eikä lisäkorotuksiin nyt enää ole varaa, jos ja kun Suomi haluaa vaalia kotimaisten raaka-aineiden kilpailukykyä.

 

– Suomessa käytössä olevasta tukimallista johtuen metsähakkeen tukitaso alenee, kun turpeen veroa nostetaan. Tuen lasku nykytasosta vaarantaisi metsähakkeen kilpailukyvyn kivihiileen verrattuna myös sähkön ja lämmön yhteistuotannossa, Vapaavuori varoitti.

 

– Kotimaista tukijärjestelmää enemmän kivihiilen asemaa on parantanut sen hinnan jyrkkä alentuminen USA:n liuskevallankumouksen seurauksena. Myös EU:n päästökauppajärjestelmän ohjausvaikutuksen puuttuminen päästöoikeuksien alhaisen hinnan vuoksi on osaltaan vaikuttanut asiaan. Näihin tekijöihin Suomi ei kuitenkaan pysty vaikuttamaan, Vapaavuori muistutti.

 

Viime vuonna hyväksytyn energia- ja ilmastostrategian mukaan metsähakkeen käyttöä on Suomessa tarkoitus lisätä huomattavasti vuoteen 2020 mennessä. Samalla turpeen käyttöä on tarkoitus vähentää hallitusti siten, että kivihiilen käyttö ei kasvaisi.

 

Vapaavuori painottaa, etteivät nämä tavoitteet saa pitkällä aikavälillä vaarantua.

 

– Myös turpeen riittävä saanti on turvattava kaikissa tilanteissa. Eduskunnan käsiteltävänä oleva ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi sisältää erillisen pykälän turvetuotannon sijoituspaikan luonnonarvoista, jotka on perinteisesti käsitelty muiden lakien avulla. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan luonnonarvopykälää ei kuitenkaan sovellettaisi jo ojitettuihin ja luonnontilaisuutensa muuten menettäneisiin soihin. Tämä rajaus on erittäin tärkeä turvetuotannon jatkumisen kannalta.

 

– Täytyy muistaa, että nykyisellään turvetuotantoalueiden luvitus on aivan liian hidasta. Viime vuosina uusia alueita on saatu käyttöön selvästi vähemmän kuin vanhoja on poistunut tuotannosta. Tähän on lainsäädännönkin nyt muuttuessa saatava muutos, mitä ympäristöhallinnon tulee nyt vahvasti edistää, Vapaavuori katsoo.

 

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, puh. 040 756 7180

3.3.2014


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>