takaisin

Uusien biojalostamoiden syntyä vauhditetaan suunnittelukilpailulla

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää kansainvälisen suunnittelukilpailun, jolla halutaan nopeuttaa biojalostamoiden innovaatioiden kaupallistumista ja uusien biojalostamoiden syntyä Suomeen. Kilpailu avattiin 4.6.2014 ja se on avoinna ehdotuksille 4.12.2014 saakka.

 

– Tämä kilpailu edustaa julkisen vallan uudenlaista toimintatapaa kiihdyttää investointeja. Odotamme tämän kilpailun vauhdittavan erilaisten biojalostamoinvestointien syntyä suomeen lähivuosien aikana, totesi kilpailun avannut elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

 

– Biojalostamoilla, jotka jalostavat biomassaa tehokkaasti ja monipuolisesti materiaaleiksi, kemian tuotteiksi ja energiaksi on keskeinen rooli biotalouden uuden liiketoiminnan luomisessa.

 

Valtioneuvoston 8.5.2014 tekemässä periaatepäätöksessä talouden uusien kasvun kärkien vauhdittamiseksi linjattiin, että uusien biojalostamokonseptien synnyttämiseksi ja investointien edistämiseksi järjestetään avoin kansainvälinen kilpailu.

 

Kilpailulla etsitään ehdotuksia Suomeen sijoittuvasta uuden sukupolven biojalostamosta. Sen tulee olla kaupallisen mittakaavan laitos, joka sisältää uutta teknologiaa, jota ei ole vielä kaupallisessa käytössä. Jalostamo voi olla myös demonstraatiolaitos, jonka teknologialla tai tuotteella on merkittävä liiketoimintapotentiaali. Kilpailun on tarkoitus johtaa toteutussuunnitteluun sekä Suomessa tapahtuvaan investointiin.

 

Kilpailun voittaja julkistetaan helmikuussa 2015. Pääpalkinto on 100 000 euroa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö kokoaa julkisia tahoja edustavan rahoittajaryhmän, joka koordinoi ja auttaa kolmen parhaan ehdotuksen investointivaiheen julkisen rahoituksen hankinnassa. Yksityisellä pääomalla tulee kuitenkin olla johtava asema esitetyissä hankkeissa.

 

– Julkinen raha toimii tässä katalyyttinä, ja uskomme sen lisäävän yritysten ja yksityisten sijoittajien halukkuutta panostaa biojalostamoinvestointeihin, Vapaavuori toteaa.


Biojalostamokilpailun sivu on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa:www.tem.fi/biojalostamokilpailu 

 

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, puh. 040 756 7180

strateginen johtaja Sixten Sunabacka, TEM, puh. 040 036 6148

27.6.2014


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>