NER300 -ohjelman toinen hakukierros käynnissä toukokuun loppuun

Euroopan komissio julkaisi 3.4.2013 hakuperusteet innovatiivisten uusiutuvia energialähteitä (RES) hyödyntävien hankkeiden sekä hiilen talteenottoa

Lue lisäätakaisin

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

13.6.2018 12:47:00