Metlan metsävarakartat julkisesti saataville

Metla on avannut monilähdeinventointiin perustuvat metsävarakarttansa julkisesti saataville Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvel

Lue lisäätakaisin