Metlan metsävarakartat julkisesti saataville

Metla on avannut monilähdeinventointiin perustuvat metsävarakarttansa julkisesti saataville Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvel

Lue lisääProjektien valmistelu ja hallinnointi

  • Kokemusta lukuisista kotimaisista ja kansainvälisistä hankkeista

  • Kokemusta lukuisista eri EU-ohjelmista (esim. IEE-ALTENER, IEE-SAVE, LIFE, Interreg III B)

  • Kansainvälisten ja kotimaisten yhteistyöhankkeiden valmistelu ja koordinointi

  • Julkisten rahoitusohjelmien mahdollisuuksien tunnistaminen