Ilmaiset päästöoikeudet kaudelle 2013–2020 myönnetty toiminnanharjoittajille

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti 8.1.2014 Suomessa sijaitsevien EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvien laitosten kasvihuonekaasujen päästöoikeus

Lue lisääKehittäminen ja koulutustoiminta

 • Peruskurssit biomassapolttoaineista ja bioenergiasta ammattilaisille ja päättäjille

 • Tilaajan tarpeisiin räätälöidyn koulutuksen järjestäminen, mm.
  • Polttoaineen hankinta
  • Lämpöyrittäjyys
  • Lämpö- ja voimalaitoksen hoito ja käyttö 
  • Biomassapolttoaineiden ympäristövaikutukset

 • Monipuolisen koulutusmateriaalin tuottaminen, kuten koulutusvideoita, englanninkielinen ja suomenkielinen puuenergiakirja

 • Opintoretkien ja havaintonäytösten järjestäminen

Bioenergia-alan koulutusmateriaalia

 • Puuenergia-kirja 40 € (+ALV+postituskulut)
 • Wood Fuels Basic Information Pack (WIP) –kirja 40 € (+ ALV + postituskulut)
 • WIP-kurssi (Wood Based Fuels Information Pack)
 • Hakkuutähteestä polttohakkeeksi -kirja 35 € (+ ALV + postikulut)
 • Hakkuutähteestä polttohakkeeksi -kalvosarja 120 € (+ ALV + postikulut)
 • Production Techniques of Logging Residue Chips in Finland -book, 40 €, and transparencies, 140 € (postage and VAT excluded)
 • Hakkuutähteiden kasoille hakkuu -video, 25 € + ALV