Bioenergia ry: Energiaomavaraisuuden lisääminen Suomen tavoitteeksi

Bioenergia ry:n puheenjohtaja Esa Lindholmin mukaan energiaomavaraisuuden nostaminen tulisi asettaa Suomen kansalliseksi tavoitteeksi. Omien luonn

Lue lisäätakaisin

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

13.6.2018 12:47:00